Vrije- en niet commerciële beroepen

Wie een vrij beroep start, moet zich vooraf bij een ondernemingsloket inschrijven in de KBO. Ook rechtspersonen die het ondernemingsnummer ontvingen bij de neerlegging van de statuten, moeten zich tot een ondernemingsloket wenden.

Het loket schrijft de basisgegevens, de activiteiten en de vestigingseenheden in. Na de inschrijving vraag je een toelating aan bij de Orde, het Instituut of de Kamer, indien je hieraan onderworpen bent, of bij de FOD Economie voor landmetersexperts of via een automatische link met de FOD Volksgezondheid voor de medische en paramedische vrije beroepen.

De eerste inschrijving voor beoefenaars van een vrij beroep is gratis. Er is vrijstelling van bedrijfsbeheer en beroepskennis.
Van wie op 30 juni 2009 reeds een vrij beroep uitoefende, werden de gegevens door de overheid automatisch ingeladen in de KBO.

Lijst van niet-commerciële beroepen:

• accountant
• advocaat
• apotheker*
• architect
• artiest
• audicien
• bandagist
• bedrijfsrevisor
• beëdigd vertaler
• belastingsconsulent
• boekhouder(fiscalist)
• dierenarts
• diëtist
• dokter
• gerechtsdeurwaarder
• journalisten*
• kinderopvang*
• kinesistherapeut
• landbouwer*
• landmeter-expert
• logopedist
• musicus
• notaris
• orthopedist
• orthoptist
• podoloog
• psycholoog
• tandarts
• verpleegkundige
• vroedvrouw
• zelfstandig
thuisverkoper*
• zelfstandig verdeler
van kranten*

* in principe een niet-commercieel beroep,
doch in sommige gevallen wel aanzien als een
commerciële activiteit.

 

Bron:
incozina_logo_web400