Wat doet een ondernemingsloket voor jou?

Natuurlijke personen

 • inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en aanvraag ondernemingsnummer
 • controle op vestigingsvoorwaarden en nodige voorafgaandelijke vergunningen
 • wijziging van gegevens bij de KBO.

Rechtspersonen
Rechtspersonen gaan verplicht naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel voor de neerlegging van statuten en akten van benoeming, en alle wijzigingen ter zake, waaruit de KBO de identificatiegegevens van de onderneming haalt. Ze verkrijgen hun ondernemingsnummer via de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Ze komen daarna verplicht naar het ondernemingsloket voor:

 • de controle over de vestigingsvoorwaarden en de voorafgaandelijke vergunningen
 • de inschrijving van de vestigingseenheid
 • alle wijzigingen die hierop betrekking hebben.

Aanvullende diensten
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bij het ondernemingsloket terecht voor aanvullende diensten:

 • activering/wijziging/stopzetting btw: via een elektronische link met de btw-administratie
 • aanvraag vergunningen en registraties
 • neerlegging aktes van vennootschappen (uitgezonderd oprichtingsakte)
  uittreksel uit de KBO.

Bekijk de tarieven van het ondernemingsloket

Bron:
incozina_logo_web400