Open een zichtrekening voor je zaak

Als zelfstandige moet je een zichtrekening openen. Deze rekening moet op jouw naam staan of op naam van de vennootschap. Het nummer van deze rekening en de naam van de financiële instelling dienen vermeld te worden op alle facturen, brieven, bestelbonnen, enz…

Bron:
incozina_logo_web400