Jaarthema 2013-2014: Rechten en plichten

logo-rechten-en-plichten-2014De rechten en plichten van de zelfstandige, dat was het jaarthema van de LVZ-Vormingsdienst voor 2013 en 2014. Uit onderzoek bleek namelijk dat heel wat zelfstandigen niet of onvoldoende op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, onder andere in verband met hun sociaal statuut.

Het jaarthema is gekozen naar aanleiding van de gelijkschakeling van het zelfstandig gezinspensioen met dat van een werknemer. Maar heel wat zelfstandige moeders zijn onvoldoende op de hoogte over hun rechten op dienstencheques, enz. Zelfstandigen in moeilijkheden of die in faling zijn gegaan zijn dan weer onwetend over de mogelijkheden van de faillissementsverzekering. Het jaarthema sluit ook aan bij de sociaal-ethische visie rond ondernemen en vrijwilligerswerk binnen LVZ en LVZ-Vormingsdienst.